‘Laiklik Meclisi’ 90 aydın ile yola çıkıyor

Avukat, akademisyen, yazar ve gazetecilerin çoğunlukta olduğu 90 kişi, Türkiye’de laikliğin tehlikeye girdiğini belirterek, “Laiklik Meclisi” kurdu.

Meclis, bugün yaptığı yazılı açıklama ile kuruluş nedenlerini, “Cumhuriyet’in 100. yılında ülkemizin, idari, hukuki ve toplumsal yapısını değiştirme amacıyla atılan adımlara ve artan saldırılara karşı verilecek mücadelede laikliğe sahip çıkılması büyük önem taşımaktadır. Bu saldırılara karşı ülkemiz topraklarında ve Cumhuriyet’in kurucu değerlerinde var olan direncin örgütlenmesi tarihsel bir sorumluluktur. Bunun bilinciyle Laiklik Meclisi’nin temsil ettiği değerler çerçevesinde çalışmak üzere yola çıkıyoruz” ifadeleriyle bildirdi.

Programlarını da ilerleyen günlerde kamuoyuna aktaracaklarını belirten Meclis, şu açıklamada bulundu:

“Ülkemiz 20 yılı aşkın süredir hız kazanmış olan gerici dalganın önemli bir aşaması ile karşı karşıyadır.

Bu karşı devrim sürecinin yürütücüleri hukuki, idari, siyasi ve eğitim alanları ile birlikte toplumsal yaşamın güvencesi olan laikliği ayaklar altına almakla kalmamakta, artık açık bir biçimde tasfiye etme niyetlerini ortaya koymaktadırlar.

Tarikat ve cemaatlere büyük bir mali güç kazandırılmıştır. Toplumsal yaşamı adeta belirler hale gelen bu yapılar devlet kademeleri ile hukuki mekanizmaların en kritik noktalarını ve eğitim alanını işgal etmiştir.

Eğitim dini referanslarla düzenlenmekte, Milli Eğitim Bakanı karma okullara karşı olduğunu açıkça ifade edebilmektedir. Başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere bakanlıklar Diyanet İşleri Başkanlığı ve tarikat uzantılarıyla imzaladıkları protokolleri hayata geçirmektedir.

Kadının erkek ile eşitliğini reddederek gericilikle kuşatan, çocukları ve gençleri tarikat ve cemaatlerin karanlığına teslim eden siyasi iktidar ‘kadınları sahiplendirmekten’ bahseden karanlık bir odağı da meclise taşımıştır. Kadın cinayetleri cezasız kalırken, failler adeta ödüllendirilmekte, kadın haklarını düzenleyen yasalar ve uluslararası anlaşmalar gözden çıkarılmakta, 6284 Sayılı Kanun ile birlikte Medeni Kanun da hedef alınmaktadır.

Bununla birlikte, Diyanet İşleri Başkanlığı, adeta şeyhülislamlık ve hatta Şer’iye Vekâleti gibi faaliyet yürütmekte olup, tarikat ve cemaatlerle birlikte devletin bütün kurumlarında belirleyici hale gelmiştir. Diyanet İşleri Başkanı fiilen ruhani lider konumuna taşınmıştır.

Anayasa ve yasalar ayaklar altına alınırken, adliyeler dini uygulamaların mekânları haline getirilmektedir. Siyasi iktidar, TBMM bileşiminden de güç alarak ‘Yeni Türkiye’ ifadesiyle kurduğu rejimin Anayasası’nı hazırlama niyetini açıkça ortaya koymaktadır. Yeni Anayasa’nın laikliğin tasfiyesi anlamına da geldiği gözden kaçırılmamalıdır.

Toplum, dini kurallarla yeniden yapılandırılmakta, halkımız tarikat ve cemaat ağlarıyla kuşatılmaktadır.

Bilim hurafelerle, hukuk şer’i hükümlerle, yurttaş tebaa, halk ümmet ile ikame edilmeye çalışılmaktadır.

Bütün bu gerici hamleler karşısında gericiliğe karşı laiklik ve aydınlanma mücadelesini yükseltmek, ülkemizdeki ilerici direnci büyütmek üzere ‘Laiklik Meclisi’ adı altında buluşuyoruz. Ülkemizin ilerici birikimi çok daha büyük bir zenginliğe sahiptir. Bu nedenle çalışmalarımızın genişleyerek büyümesini ve güçlenmesini hedefliyoruz.

Laiklik Meclisi gericiliğin güncel ‘açılımlarına’ karşı bir duruş sergilemekle kalmayacak, bu mücadelede bütünlüklü olarak sözünü söyleyecektir.

Laiklik Meclisi devlet mekanizmalarını işgal eden, holdingleşen ve toplumun her tarafına yayılan tarikatların egemenliğine karşı çıkışta önemli bir direnç odağı olacaktır.

Laiklik Meclisi Türkiye’nin aydınlanmacı, ilerici birikiminin kendini ifade edeceği bir merkez olacaktır.

Laiklik Meclisi’nin önemli mücadele başlığı yeni Anayasa aracılığı ile laikliğin tasfiyesine karşı çıkış olacaktır.

Bu kapsamda yürütülecek laiklik mücadelesinin aynı zamanda ülkemizin geleceğini kazanma mücadelesi olduğunun bilinciyle Laiklik Meclisi’nde buluşuyoruz.”

Açıklamanın imzacıları ise şöyle:

Abdurrahman Bayramoğlu – Avukat

Prof. Dr. Ahmet Saltık – Hekim, Hukukçu, Siyaset Bilimci

Prof. Dr. Ahmet Yıldız – Eğitimci

Dr. Akasya Kansu Karadağ – Hukukçu, İKD GYK Üyesi

Ali Güler – Tüm Yerel Sen Ankara Şube Yöneticisi

Ali Özgür Dedeoğlu – Eğitimci

Dr. Alper Akçam – Tıp Doktoru, Yazar

Dr. Anıl Aba – Akademisyen

Arzu Becerik – Avukat

Atilla Hekimoğlu – Emekli Yargıç, Avukat

Atilla Özsever – Gazeteci, Yazar

Aydan Büyükyıldız – Emekli Yargıç, Avukat

Doç. Dr. Ayhan Ural – Eğitimci

Aysel Tekerek – Avukat, Siyasetçi

Ayşenur Yazıcı – Sunucu, Yazar

Aytaç Ural – Alevi Bektaşi Federasyonu Eğitim Sekreteri, MYK Üyesi

Barış Terkoğlu – Gazeteci, Yazar

Başar Yaltı -Avukat

Bayram Kapucu – Emekli Yargıç, Avukat

Berkay Çelen – Avukatlar Sendikası Başkanı

Betül Arım – Tiyatro, Sinema ve Seslendirme Sanatçısı

Bilgütay Hakkı Durna – Avukat

Prof. Dr. Bilsay Kuruç

Doç. Dr. Candan Badem – Akademisyen, Tarihçi

Caner Beklim – Radyo Yapımcısı

Cem Alptekin – Avukat

Dr. Cemil Ozansü – Akademisyen, Hukukçu

Ceyda Cimili Akaydın – Avukat

Damla Özen – Tiyatro Sanatçısı

Deniz Şenkal – Genel Sağlık İş Merkez Denetleme Kurulu Üyesi

Deniz Hakyemez – Yazar

Elif Yar – Avukat

Engin Ayça – Sinema Yönetmeni

Erendiz Atasü – Yazar

Esin Köymen – Mimar

Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir

Güldal Okuducu – Yazar, Siyasetçi, TBMM 22. Dönem Milletvekili

Güldeste Dedeoğlu – Genel Sağlık İş Merkez Denetleme Kurulu Üyesi

Gülsen Tuncer – Sinema ve Tiyatro Sanatçısı

Güvenç Dağüstün – Müzisyen

Dr. Hande Heper – Akademisyen, Hukukçu

Hasan Sivri – Gazeteci, Yazar

Hürriyet Yaşar – Yazar

Dr. Hüseyin Gündoğdu – Birleşik Kamu İş Balıkesir İl Temsilcisi

İbrahim Fikri Talman – Emekli Yargıç

İlke Kızmaz – Müzisyen

Prof. Dr. İlker Cenan Bıçakçı

Prof. Dr. İzge Günal

Prof. Dr. İzzeddin Önder

Prof. Dr. Korkut Boratav

Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu

Mahmut Aslan – Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve Eğt. Vakfı G. Sekreteri

Prof. Dr. Mehmet Tomanbay – TBMM 22. Dönem Milletvekili

Mercan Erzincan – Müzisyen

Merdan Yanardağ – Gazeteci, Yazar

Murtaza Demir – PSAKD Kurucu Başkanı

Mustafa Bağarkası – Emekli Yargıç, Avukat

Mustafa Karadağ – Emekli Yargıç, Avukat

Mustafa Kemal Erdemol – Gazeteci, Yazar

Mustafa Köz – Edebiyatçı, Yazar

Naciye Füsun Çağlar – Emekli Yargıç

Namık Koçak – Gazeteci, Yazar

Nazan Moroğlu – Avukat

Nida Açıkalın – Avukat Hareketi Yürütme Kurulu Üyesi

Ozan Çoban – Müzisyen

Ömer Faruk Eminağaoğlu – Hukukçu

Özgür Eryılmaz – Avukat

Özkan Rona – Eğitimci

Prof. Dr. Rıfat Okçabol – Akademisyen, Eğitimci

Prof. Dr. Saadet Ülker – Hemşire

Sadık Albayrak – Yeni Gelen Dergisi Yazı İşleri Müdürü

Doç. Dr. Savaş Karabulut – Jeofizik Mühendisi – Akademisyen

Selcik Ulusoy – Avukat, Ankara Barosu Cumhuriyet Kurulu Başkanı

Selin Nakıpoğlu – Avukat

Dr. Semiha Özalp Günal – İKD GYK Üyesi

Serdar Şahinkaya – İktisat Tarihçisi

Şenal Sarıhan – Hukukçu, TBMM 25. ve 26. Dönem Milletvekili

Ş. Serap Çatalpınar – İTÜ BİRLİK Başkanı

Prof. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz – Akademisyen, Hukukçu

Şükran Eroğlu – Avukat

Tamer Akgökçe – Emekli Yargıç, Avukat

Tülin Tankut – Yazar, İKD Danışma Kurulu Üyesi

Türkan Kurtulmaz – Avukat

Dr. Ulaş Karadağ – Akademisyen

Umut Kuruç – İKD Genel Başkanı

Veli Demir – Eğitimci

Yavuz Alogan – Yazar, Editör, Çevirmen, Siyasetçi

Yeliz Toy – Eğitimci

Zöhre Aksüt – Dev-Turizm İş İzmir Şube Başkanı

Zülal Kalkandelen – Gazeteci, Yazar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x